Varför rekommenderar läkare inte naturläkemedel?


En stor del av den bevisning som finns kring naturläkemedel som artrosmedicin är av tveksam karaktär och gjord på ett litet antal patienter. Detta gör det svårt att säkerställa att de har effekt. Seriösa vårdgivare som bedriver evidensbaserad medicin enligt vetenskap och beprövad erfarenhet rekommenderar därmed inte naturläkemedel och kosttillskott, såsom nyponpulver, mot artros. Bevisningen för effekterna är helt enkelt inte tillräckligt vetenskapligt fastställda ännu. Det är självklart upp till varje individ att avgöra vad som funkar bäst i den privata artrosbehandlingen. De som vill följa resultat från vetenskapliga studier och rekommendationer från Socialstyrelsen håller sigSmärtstillande läkemedel istället för naturläkemedel

De läkemedel som rekommenderas för artros är receptfria värktabletter. Det vanligaste läkemedlet vid artros paracetamol (vanligast Alvedon eller Panodil). Dessa preparat är bra då de har få biverkningar och tolereras av de flesta. Det andra alternativet är olika typer av läkemedel av typen NSAID (Non Steroid Antiiflammatory Drugs) som är lika effektiva. Dessa kan dock ge en del magbiverkningar. Här finns många preparat som kan vara lite mildare (vanligast Ibumetin och Ipren) eller lite skarpare (vanligast Naproxen). 

Smärtstillande läkemedel erbjuder dock endast en tillfällig smärtlindring och bör tas med måtta. Något läkemedel som botar artrosen finns inte. Artros bör istället ses som en livslång sjukdom som den drabbade måste underhålla konstant. Förutom träning, som är den behandling som visat sig vara mest effektiv, väljer många att söka efter alternativa läkemedel.


Har du läst och följt mig så långt så utgår jag nu att du läser med ett öppen sinne.

Häng med för mer!Andra alternativ än läkemedel – träning fysiskt eller digitalt

Den som är ute efter en kliniskt bevisad behandlingsplan mot artros har ett självklart alternativ i träning. Långsiktigt och handledd träning är den behandling mot artros som rekommenderas av Socialstyrelsen och som har visat sig vara mest effektiv för en majoritet av drabbade. Det finns flera sätt att skapa ett personligt träningsprogram, den drabbade kan till exempel ta kontakt med en fysioterapeut eller läkare. För den som är ute efter en smidig digital lösning kan appen Joint Academy vara rätt alternativ. Detta är ett komplement till den traditionella vården och den artrosdrabbade får tillgång till ett träningsprogram i mobilen med övningar som kan utföras hemma.


för mer info och tränings hjälp https://www.bodyofyours.com/

9 visningar0 kommentarer

Mail: faisalboye@gmail.com

Adress:Birger Jarlsgatan 70

​© 2019 Body of Yours