Vad vet du om din Bindvävnad Del 5

Uppdaterad: maj 26


FASCIORNA ÄR SOM ELASTISKA SPINDELNÄT

I kroppsterapier ger den nya anatomin möjligheter till en ny ”läsning” av kroppen. Man tänker inte längre utifrån den traditionella ekonomiska kartan.

Genom fascia sker all kommunikation mellan alla kroppsdelar. Det finns 6 gånger fler nervreceptorer i fascian än det gör i muskler, fascia finns i fast form, i flytande form (extracellular fluid) och kommunikationen i fascian är 15 gånger så snabb som i nervsystemet.

Det är där vi har hela vår intelligens, intuition och känsla, en förlängning av hjärnan om du så vill – det är det som gör att kroppen är en helhet och inte en massa delar.

– På det traditionella sättet ser man kroppen som att den består av enskilda muskler och ben och att de jobbar ihop enligt hävstångsprincipen. Men det är en intellektuell konstruktion, ett maskin tänkande. I verkligheten är vi inte byggda på det sättet.

Fasciorna är som elastiska, tredimensionella spindelnät, som både innesluter musklerna och dessutom sitter ihop med varandra i långa stråk, som ”gummiband”, som går kors och tvärs över kroppen. Man måste se till hela ”gummibandet”, eftersom det alltid går sönder i sin svagaste punkt som kan vara någon annanstans än där själva problemet sitter. Man kan få leta efter orsaken utefter hela fascia kedjan.


Den bild som gers av kroppen är mycket mer av en organism, där skelett och muskler svävar upphängda i ett elastiskt spänningsfält skapat av bindvävstrådar.

Att fasciorna är så viktiga enligt ny forskning.

– Det har också visat sig att fascior har tio gånger fler känselreceptorer än vad själva musklerna har. Det är alltså fasciorna du känner med när du känner din kropp.

Fibromyalgi & Fascia


Fibroblaster framkallar överproduktion av IL-6 [en inflammatorisk markör] som normalt sänks efter några dagar och aktiverar det inflammatoriska immunsvaret. Emellertid stör produktionen av östrogen med återkallandet av IL-6 och utlöser då i kvinnokroppen till att upprätthålla ett konstant inflammatoriskt tillstånd som observerats som fibromyalgi.

En initiator av de ökade proinflammatoriska cytokin nivåerna hos fibromyalgipatienter är fibroblaster, vilka utlöses av stress eller skada för att producera IL-6. Inom fascia ökar detta initierade inflammatoriska svar retbarheten hos närliggande nervändar… /bara retbar under inflammatoriska tillstånd. Dessa överför skadliga signaler i hela kroppen och leder det skyddande inflammatoriska responsen att uppfattas normalt som smärta. Inflammation av fascia, som ett resultat av IL-6-produktion av fibroblaster, är också en källa till långvarig aktivering av ryggmärgens dorsalhorn (på bäckenet) neuroner.


Detta fenomen är känt som central sensitisering och hänvisar till överreaktion av centrala nervsystemet till smärtsamma stimuli som ett resultat av konstant inmatning. Central sensibilisering hos fibromyalgipatienter kan förekomma spontant eller som ett resultat av aktiva triggerpunkter. Dessutom kan astrocyter och microglia celler i fascia sensibiliseras av det kroniska inflammatoriska tillståndet och producera överdriven smärtrespons karakteristik av fibromyalgi.

Ökningen i IL-6 och resulterande fasciell inflammation påverkar direkt reglering av den stressinducerade HPA-axeln.

”Jennifer Mayline Jing från hennes 2013-doktorsavhandling vid Ohio State University (Fibromyalgi som inflammatorisk sjukdom: En titt på ökad förekomst i kvinnor)

Brist på svavel och C-vitamin


Fascia har olika fasthet beroende på hur väl kollagen inlagras i vävnaden. Kollagenets proteiner byggs bland annat av svavel. Det har visat sig att många med kronisk värk och stelhet mår mycket bra av ett tillskott av organiskt svavel, så kallat MSM (Metylsulfonylmetan).

Även C-vitamin är vitalt vid inlagring av kollagen. Därför drabbas de med extrem C-vitaminbrist av skörbjugg (t.ex. sjömän och människor i allmänhet förr i tiden då det innan potatisens ankomst var svårt att få tillräckligt med C-vitamin under vintern). Kroppen faller då helt enkelt samman då kollagenet inte kan bildas till fibriller, vilket leder till skör bindväv och inre blödningar.

Vi kan behöva stora mängder C-vitamin för full återhämtning och uppbyggnad av bindväv. Tar man tillskott av MSM bör C-vitamin tas samtidigt för bästa upptag. Rekommendationerna som finns för RDI är baserat på hur mycket man minst bör ta för att undvika bristsjukdomar, inte hur mycket vi bör äta för att må riktigt bra.


Här kan man ställa frågan om hur stor betydelse bristen på C-vitamin långt uppe på norra halvklotet har att göra med att det finns så många därifrån med den genetiska avvikelsen EDS (Ehlers Danlos syndrom, extrem överrörlighet). Även brist på svavel kan tänkas vanligt då det krävs sol och processer i levande växter för att binda svavlet i kroppen.


Fascia som klibbat ihop påverkar rörligheten och då man har funnit att det finns 6 ggr mer nervceller i fascia än i muskler går låsningar i fascia att härleda till exempelvis smärta i ländryggen. En ”sjuk” fascia blir snabbt en ond cirkel. Inflammation uppstår, flödet av vätska och immunförsvar påverkas – och värken i sig gör vila och återhämtning svårare. Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att hålla fascia i ett vältrimmat, rörligt skick eliminerar både smärta och stelhet. Det sker naturlig tillväxt av fascia för att hålla kroppen smidig. Du ökar alltså på din rörlighet, får ett större vätskeutbyte och bättre rörlighet i fascia som är den del av vår kropp som kan begränsa vår rörlighet mest…

Tack för din tid och tack för din hänsyn till min stavning då jag jobbar hårt med min dyslexi!


https://www.bodyofyours.com/healing-products

9 visningar

Mail: faisalboye@gmail.com

Adress:Birger Jarlsgatan 70

​© 2019 Body of Yours