Vad vet du om din Bindvävnad Del 3

Uppdaterad: maj 26

Connective Tissue:

En Body-Wide Signal Network? Medicinska hypoteser, juni 2006

Hyaluronsyra i bindväven binder vatten. Hyaluronsyra Cellerna utökar sig som en tvättsvamp, suger upp vatten. Detta vatten går att pressa ut vid ex. Metoden i massage, yoga och stretch som jag själv använder mig av och nytt vatten sugs in. Det sker ett utbyte av vätska, den gamla pumpas ut, den nya friska suger in. Det är i den här processen som inflammationer minskar. Ju färre celler med hyaluronsyra, ju mindre flexibilitet. Upp Bindningen och frigörandet av vatten är uppenbarligen avgörande.

Genom fascia sker all kommunikation mellan alla kroppsdelar. Det finns mer än tio gånger fler nervreceptorer i fascian än det gör i muskler, fascia finns i fast form, i flytande form (extracellulär vätska) och kommunikationen i fascian är 15 gånger så snabb som i nervsystemet. Det är där vi har hela vår intelligens, intuition och känsla, en förlängning av hjärnan om du så vill – det är den som gör att kroppen är en helhet och inte en massa delar.

Homocystein & fascian


Fascian är ofta inblandad i utmattningssyndrom. När det sker ett utmattningssyndrom så har det även kopplats på smärta från fascian. Mycket av detta kommer genom att homocysteinet har höjts i cellerna. Detta med förhöjt homocystein är otroligt viktigt att förstå. Det kan slå sönder hela nervsystemet, skapa mycket olika tillstånd av sjukdom (vilka kan vara svåra att diagnostisera), (Ex. Fibromyalgi) så läs gärna på om just homocystein.

(Från NCBI

Hyperhomocysteinemi orsakar bindvävs patologi. Flera teorier om mekanismen för homocystein-toxicitet i bindväv ses kortfattat. En möjlig ny mekanism avslöjades nyligen i upptäckten av en reaktion i vilken homocystein tio lakton omvandlas till mercapto propionaldehyd. Reaktionen är Strecker-nedbrytningen av aminosyror, i vilka ninhydrin ersätts av den strukturellt liknande dehydro askorbinsyran.

ncbi

Reaktionen kan inträffa in vivo och kan vara patogen mot bindväv på fyra sätt: (1) reaktionen kan tömma askorbinsyra som krävs för kollagensyntes, (2) mercapto aldehyd produkten kan störa kollagensyntes, (3) mercapto aldehyd kan orsaka onormal tvärbindning av kollagen molekyler, (4) mercapto aldehyd kan attackera kollagen molekyler, och få dem att trigga igång en autoimmun reaktion)


Fascian & Lymfan

Fascian och vårt lymfsystem jobbar tätt ihop. Lymfan behöver sammandragningarna i muskler och fascia för att kunna arbeta med att få bort slagg ur lymfan. Slaggprodukterna (lymflasten) ska ut via lymfsystemet. Vätska och slagg som inte åker ut på en gång hamnar i bindväven som blir till kroppens ”soptipp”. Det resulterar i volymökning, inflammationer, infektion och bakterietillväxt. Det kan även skapa förtätningar och fettväv. Ibland växer bindväv och hud ihop, sk fibroser. I denna förtätade vävnad fastnar ytterligare lymfvätska och hela systemet blir trögt, en ond cirkel uppstår. Fasciabehandling används för att normalisera bindvävsstrukturer nas funktion och rörlighet, vilket kan vara av stor betydelse för lymfsystemets verksamhet och för att minska lymfödem.”

fascia png_web minsk

Fascian- De vita stråken som sammanbinder


Genom stretching, yoga, och ex. massage, så sker ett som jag skrev ovan, ett viktigt utbyte av vätska och de inflammatoriska elementen i fascian och lymfan transporteras bort. ”Svamp Vävnaden” i fascian ökar då sitt intag av vatten när trycket, massagen, yogan & stretchingen släpper. Fibroblasterna producerar färsk/frisk hyaluronsyra, gammalt vatten är utbytt och ersatt. Fascian glider bättre, skyddar bättre mot slag, stötar och mot smärta som uppkommer av förspänd fascia.


Fibroblaster producerar färsk kollagen (bindväv) på ungefär tre dagar, vilken löser upp levrad fascia, en märkbar regenerering av täppt vävnad, kan ta ett år. Vid träning uppstår skador i bindväven. Man bör vila efter träning, då börjar fibroblasterna producera ny elastisk kollagen, till tex lumber fascian (ryggslutet) eller achilles-tendon-fascian (under fotsulan), om de utsätts för påfrestning.

Fascian har nociceptors, smärtreceptorer, vilka skall identifiera smärta. Dessa är i oräkneligt antal, och är mångdubbelt fler än i muskelvävnad, se ovan. Det gör den stora fascian till det mest känsliga organet via har för perception/varseblivning. Sympatiska nervsystemet påverkar fascian. Genom att stress uppstår så påverkar sympatikus fascian genom att släppa på kemiska signaler som drar samman blodkärlen. Därför ökar smärtan under stress.


Fascians linjer; de största banden som stadgar upp…

Fibroblaster är inkopplade i immunsystemet. Förutom deras allmänt kända roll som strukturella komponenter spelar fibroblaster en kritisk roll i ett immunsvar mot en vävnadsskada. De är tidiga påverkare som initierar inflammation i närvaro av invaderande mikroorganismer. (Uppenbarligen skapar fibroblaster inflammation!) De inducerar kemokiner syntes genom presentation av receptorer på deras yta. Immunceller svarar sedan och initierar en kaskad av händelser för att rensa de invasiva mikroorganismerna. Receptorer på ytan av fibroblaster tillåter också reglering av hematopoetiska celler och tillhandahåller en väg för immunceller för att reglera fibroblaster).

Stretching av bindväven, som t.ex. i yoga, gör att inflammationen minskar. Man måste lära sig att röra sig långsamt om allt sitter fast, det gör ont. Smärta är en signal om att något är fel. Det blir inte bra av att inte göra något alls. Vi har genom rörelser eller ”rörelser” skapat det problem vi har. Bara vi kan lösa det.


https://www.bodyofyours.com/healing-products

1 visning

Mail: faisalboye@gmail.com

Adress:Birger Jarlsgatan 70

​© 2019 Body of Yours