Vad vet du om din Bindvävnad del 2

Uppdaterad: maj 26

STELHET

Efter en natts sömn, så är det på morgonen vi oftast känner av stelheten i fascia. Den har klibbat ihop, och rörelserna är inte smidiga.Detta fenomen finns även på ett annat plan. Det är när vi inte rör kroppen som det är tänkt. Vi kanske slutar att röra oss på rätt sätt, använda muskler på rätt sätt. När det inträffar (vilket sker rätt ofta för den moderna människan) så istället för att hålla musklerna i spänning för att vidmakthålla positionen, så är mer energisparande för kroppen att bilda in fascia som stadgar upp. Men priset blir rätt högt för det. Det blir svårt att få till rörlighet, fascia begränsar rörligheten där den stadgat upp, det bromsar. Det vanliga är att vi anpassar oss efter det ytterst långsamt, helt omedvetet.


Fascia innehåller bland annat kollagen och vatten och tar form på flera olika sätt i kroppen. Bland annat utgör det ursprung och fäste för musklerna, men det ligger också som en hinna kring musklerna, och finns i själva musklerna. Det kan ses som ett dagg fyllt spindelnät; och om du drar i ena änden ser du alla daggdroppar och hur de rör sig i flera andra ändar. Fascia har alltså möjlighet att skapa ny kopplingar under en rörelse. (Se på video här på sidan). När du lyfter höger ben påverkas vänster arm och axel. Fascia påverkar också nervsystemet, immunförsvaret och reagerar på stress, eftersom nervtrådarna finns i fascia. När du stressar spänner du hela kroppen och gör skada på fascia.

Snart kommer det total orörlighet, och när fascia blir orörlig så blir den dehydrerad och det ger smärta. En ond cirkel startar. Mer orörlighet, mer smärtsignaler.Hur vet då kroppen var den skall lägga in mer stadgande fascia? Det vet den inte. Men så fort du inte använder kroppens muskler som det är tänkt, så bildas det mer fascia på de ställen som inte utsätts för rörelse. Det kommer att skicka kaskader av signaler in från de enormt många nociceptorerna, och smärtan kan bli stark, dyka upp på olika och helt ofattbara ställen i kroppen som till synes inte har någon koppling till varandra. Men de har de; fascia.

Rörelse håller fascia smidig, rörlig och stark.

Fascia har även en stor koppling till vårt själsliv.

Den påverkas av händelser i nutid likaväl som från vårt förflutna. Vi lär fascia att reagera på mönster vi skapat. En händelse som skapade smärta fysiskt eller psykiskt, skickar en våg genom fascia, sätter ett minne i fascia. Det kan göra oss sårbara och få smärta när fascia går in ett spänt läge som den kände igen från en händelse.


Hjärnan kommunicerar med tankar. Kroppen med känslor. Det som binder samman dessa två system är fascia. Det som sker i dina tankar och i dina känslor är fascia sammankopplat med. För att skydda dig i det primära. Det som har hänt dig fysiskt, någon skada, det har fascia lärt sig, har som uppgift att det inte skall ske igen. Känslor påverkar fascia, även sådan känslor du ”gömt” är något som fascia har lärt sig att hålla koll på för att skapa ett skydd mot omvärlden och mot den gömda känslan…

fascia slinga kopiera

Fascia håller dig som i en korsvis gående vagga…

Fascia har bättre kontakt med hjärnan, och den som har traumatiska smärtminnen, kommer lättare åt att komma ihåg smärtan, får ett tydligt smärtminne. Smärtan kan då lätt bli kronisk. EMDR, ögonrörelseterapi, verkar kunna få sådana trauman att släppa, likaså de TRP-övningar som jag har sessioner i ser ut att påverka fascia och muskler och att spänningar i kropp och själ släpper.

Fascia har tio gånger fler känselreceptorer än vad musklerna har – och eftersom fascia får information från hela kroppen, kan den minnas rörelser och forma kroppen efter dessa. Fascia reagerar och minns. Varje rörelse är ett fysiskt experiment.

Om rörelsen fungerar och ger önskat resultat, då sparas rörelsen som en vana i hjärnan som ger hållning och struktur. De celler som inte kommunicerar genom nervcellerna, kommunicerar genom fascia. Om fascia är begränsad, spänd, kan dessa signaler inte komma igenom cellerna som väntar på kommandon.


Rörligheten och stimulerande arbete med fascia är ytterst viktig. Stimulans, (t.ex. utdragning av fascia som i yogan, massage), av fascia påverkar direkt det till en sänkning av tonus i det sympatiska nervsystemet och vagusnerven. Det innebär att stresspåverkan reduceras, det parasympatiska nervsystemet kommer in, påverkar frisättningen av stresshormoner, och tonus i det parasympatiska nervsystemet ökar, vilket ger lugn & ro-påverkan.

”Eftersom bindväv spelar en intim roll i funktionen av alla andra vävnader, kan ett komplext fascia system som integrerar hela kroppens mekaniska krafter på ett koherent (genom vågrörelse) sätt påverka funktionen hos alla andra fysiologiska system.


Fascians bioelektriska, cellulära och vävnads plasticitets svar som ger interaktioner med andra vävnader kan vara nyckeln till att förstå hur patologiska förändringar i en del av kroppen kan orsaka en kaskad av ”avlägsna” effekter i till synes orelaterade områden och organsystem. Fascia kan vara en nyckel som saknas för att förbättra korsningen -systemintegration i både biomedicinsk vetenskap och medicin.

https://www.bodyofyours.com/healing-products

2 visningar

Mail: faisalboye@gmail.com

Adress:Birger Jarlsgatan 70

​© 2019 Body of Yours