top of page

Träning och dopaminNyfikenheten ökar och gör så att man får ett uppsökande beteende som man vet ger njutning och känsla av belöning. även antisociala beteenden minskar drastiskt. Detta ämne hör därmed tätt samman med sexualitet eftersom kroppen belönas med dopamin-skjuts under en förälskelse eller vid en sexuell kontakt. L-tyrosin är en föregångare till dopaminet och detta bildas främst i binjuremärgen. Dopamin bildas bland annat när vi tränar, det är bland annat därför träningen är positivt för det mentala välmåendet.

Det lagras främst i neuronernas vesikler och utsöndras vid behov. Förutom det centrala nervsystemet så finns det även ett antal, dock få, dopaminreceptorer i hjärtat, njurarna, lungartärerna och glatt muskulatur. Till exempel så om extra av detta ämne tas upp i njurarna så kommer extra salt att finnas i urinet. I hjärtat så påverkas hjärtfrekvsen av hur mycket av detta ämne som finns. Dopamin-medicin kan därmed sättas in för att påverka hjärtfrekvensen. Läs mer om detta ämne och hur man kan höja sin nivå i nästa stycke.

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page