top of page

DEL 1 PSOAS! är den muskel i din kropp som binder.........

Uppdaterat: 30 okt. 2019

Psoas

En muskel som rör oss alla…

Psoas är muskeln i din kropp som binder ihop under- och överkropp. Det är en av de övergripande funktionerna. Den gör så att du kan röra dina ben framåt, men den är även en muskel för själen!!!....... Den är även också den muskel för överlevnad, fly eller fäktas, samt lagring av trauma. Den muskel, egentligen tre muskler, som verkligen formar oss. Den består av Psoas Major, Psoas Minor och Iliacus. Tillsammans bildar de en mycket stark muskel, som egentligen heter Iliopsoas, Psoas major är är gummibandet som håller samman kroppen med benen, stabiliserar rygg och bäcken och ger en jämn viktfördelning från huvud till tå. Dessa muskler ger oss vår hållning och balans. Psoas har dock hjälp av Piriformis, en liten muskel som kommer från skelettets nedre del och fäster vid lårbenets översida

fästen vid tolfte ryggkotan (T12) och till varje av de fem utskotten på kotorna, och går sedan vidare över bäckenet ner till lårbenet. Psoas är en intelligent vävnad, då den sköter många signaler om vår balans, kroppsläge och inför beredskap för strid genom direkt kontakt med hjärnstammen.

Är du en av dom som känner problem med diskbråck i nedre delen av ryggen? Jag rätt övertygad om att det kommer från en spänd Psoas som klämmer ihop L5-kotan med S1 (Alltså Lumbar 5 med Sacrum 1) där det kommer stort tryck vid tex felaktiga sit-ups, lyftningar av tunga föremål m.m. Med rätt rörelsemönster kan du och din tränare justera och få tillbaka rätt rörelse i ryggraden igen. För en rörlig ryggrad får normalt inte diskbråck


Psoas är muskel som spelar en stor roll i vår utveckling. Jag tror vi utvecklade den för runt 50-60 miljoner år sedan hos de första upprättstående primaterna som är vi idag, den är kopplad till vår ursprungliga reptilhjärna och till ryggmärgen. Den del som styr andning, hjärta & flykt eller fäktas. Instinktiva rörelser i vår kropp. Något som vi normalt inte kan påverka. Psoas är den som verkligen ser till att något händer när det är fara och vi måste agera i flyt eller ta till med stid. Vår muskel för överlevnad.

Psoas är vår närmsta kontakt med centrala nervsystemet. Det är så mycket mer än bara en muskel, här ligger din magkänsla, intuition och jag vill även kalla den för Själens Muskel. Den är muskel som får dig att kunna kura ihop dig till en boll, vrida dig och rulla och skydda dig. Starkt koppling till hjärnan och snabba reaktioner. Det är här vi lägger trauma, fysiska, emotionella, sexuella övergrepp, svåra besök hos tandläkaren, olyckor, våld, krig, alla former av chock, hot, operationer, sjukdomar och allt som påverkar oss negativt i en situation som vi blev fast i, och inte kunde ta oss ur. Då slår psoas på och vill ta dig bort ur den. Där ligger mjuka trauman likaväl som hårda trauman. Psoas skiljer inte på dem, den lagrar minnen för att skydda från liknande händelser i framtiden.

Med Större översikt av trauma, så är det något som alla har kommit i kontakt med på olika sätt och dess intensite. Men allt hamnar i den instinktiva vävnaden, (den kallas ”bio intelligent vävnad”), som vi kallar psoas. Det finns flera terapeuter som anser att problem i psoas ofta är inblandat i helt andra symptomer så som rygg, nacke, axlar, ben och mycket mer. Långt ifrån den plats där ursprunget till problemet är. Vår hetsiga livsstil som vi lever i utlöser en konstant adrenalin och kortisol, som i sin tur gör att psoas ligger i beredskap hela tiden. När psoas ligger påslagen så påverkar det hjärtfrekvens, utsöndring av stresshormoner, det blir spänningar i musklerna, det påverkar matsmältning. Psoas hamnar i spänt läge där tarmarna riskerar för förstoppning.


Fortsättning följer.

666 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page