top of page

Kris reaktioner

Uppdaterat: 26 maj 2020


En kris kan sägas vara ett resultat av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i. Man har hamnat i en situation där den yttre världen inte alls stämmer överens med den bild av verkligheten man har.

Det kan upplevas som om världen plötsligt inte går att känna igen.

Den föreställning man har haft om hur omvärlden och andra människor fungerar stämmer inte längre. Det kan kännas omöjligt att förstå eller hitta en lösning på det som händer.

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris.

Ibland kan krisen komma smygande.

Det kan vara omständigheter som man levt med under en tid som utlöser krisen, till exempel ekonomiska problem, utbildningsproblem, arbetslöshet, en skilsmässa eller en sjukdom.

Andra händelser i livet kommer mer plötsligt och oväntat.

Det kan vara extrema situationer som utlöser en kris, till exempel en svår olycka, ett rån, ett överfall, ett dödsfall, en naturkatastrof eller en våldtäkt.


Man kan reagera olika starkt på liknande händelser och situationer.

Erfarenheter och upplevelser man har haft under livet är betydelsefulla för hur man upplever och hanterar de svårigheter som man utsätts för.

För många är det viktigt att få sätta ord på det som hänt och de svåra känslor det inneburit.

Då är det viktigt att hitta någon man litar på och som kan lyssna.

Det kan kännas smärtsamt att berätta om det som hänt, men efteråt kommer oftast en känsla av lättnad.


Ju fler gånger man får berätta om det som hänt ju närmare kommer man den punkt där händelsen blir en del av en själv och något som man kan leva med.

Enkla saker som till exempel promenader kan kännas svårt att motivera sig till, men kan bidra till att man så småningom mår bättre.

Det är bra att försöka hitta situationer när man mår bra och tillåta sig själv att vara kvar där under en tid.

Att spela eller lyssna på musik och att måla kan vara andra sätt att må bättre.

Många finner ro i att vara ute i naturen.

Alla har olika sätt att må bra, och det är bra om man kan hitta sitt eget sätt att må bättre.

Många gånger gäller det att ha tålamod med sig själv.

I samband med sorg och efter besked om svåra sjukdomstillstånd känner de flesta tomhet, förtvivlan, ensamhet, övergivenhet och vanmakt.

En krisreaktion är inte något sjukdomstillstånd utan en normal reaktion.

I början kan man bli rädd för att man ska bli psykiskt sjuk eftersom man mår så dåligt.

Krisen kan vara en smärtsam erfarenhet, men krisreaktionen är ett tillstånd som i grunden är friskt. Många menar att kriser är en förutsättning för utveckling och mognad.

Livet blir oftast inte precis som det var innan händelsen som utlöste krisen.


Många kan uppleva att de får en annan syn på livet.

Vissa saker blir viktigare än de var tidigare, andra känns mindre viktiga.

Det är inte nödvändigtvis så att livet blir sämre.

Många säger att livet, trots allt, har fått ett nytt innehåll som på många sätt känns bra.

11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page