Känner du till Hudens funktion
Huden är kroppens största organ och täcker en yta nästan ekvivalent med 2 kvadratmeter och kan väga upp till 10 kg. Den fungerar som en skyddande barriär mot yttre miljö samtidigt som den upprätthåller homeostas invändigt. 


Social funktion: Utseende och identifikation av en person


Skydd: Är en skyddande barriär mot den externa miljön och skyddar mot kemiska eller mekaniska skador eller ultraviolet  strålning och upprätthållande av homeostas invändigt


Känsel: Känsel: känslig för smärta, beröring, tryck och temperatur


Termoreglering: Termoreglering genom dilatation och konstriktion av kärl och svettning


Metabolism: Syntes av vitamin D (calcium och fosfat metabolism) vid exponering av solljus


Hudens anatomi 


Huden är uppbyggd av två större lager, epidermis (överhuden) och dermis (läderhuden) som vilar på ett fettlager kallat hypodermis (subkutan vävnad, även kallat underhuden). Både epidermis och dermis är i sin tur sammansatta av underskikt. Området som förankrar epidermis med dermis kallas dermal-epidermal korsning. 


Epidermis


Epidermis är ett skivepitel i flera lager som vanligtvis är mellan 0,03 och 0,05 millimeter tjocka och består primärt av keratinocyter i progressiva stadier av differentiering från djupare till mer ytliga lager. När keratinocyter delar sig, de förflyttar sig från det djupare lager till de mer ytliga lagren. När de når stratum corneum (det yttersta lagret) så stöts de bort från huden i epidermis förnyelseprocess, t ex efter bad eller kli. Denna process kallas ”desquamation”. En fullständig omsättning av epidermis (förnyelse av hud) tar ca 2 månader.


Dermis


I jämförelse med epidermis så är dermis ett komplext nätverk innehållande cellulära och acellulära komponenter. Det innehåller blodkärl, nerver, hårrötter och svettkörtlar. Strukturellt består dermis av två underlager, det ytliga papillära dermis och det djupare retikulära dermis. De vaskulära slingorna i papillära dermis förser epidermis med nutrienter och syre. Kollagen – som mestadels finns i retikulära dermis – är den stora proteinstrukturen i dermis som förser huden med dess hållbarhet. Elastin, en annan viktig proteinstruktur i dermis, ger huden sin elasticitet.  


Fibroblaster är principiella celler i dermis och är ansvariga för syntes och degradering av de dermala proteinerna (kollagen och elastin). Andra celler som man kan finna i dermis är makrofager och lymfocyter. Dessa celler är del av hudens immunsystem. 


Hypodermis (subkutan vävnad)


Hypodermis formar basen för epidermis och dermis och består primärt av gles bindväv och fettväv. Det innehåller större blodkärl och nerver än de som finns i dermis. Hypodermis fungerar i huvudsak isolerande och som energilagring. 


Fördelar:


Starkare och mer flexibel kropp


Mindre spänningar


Mental klarhet och ökad fokus


Kraft och inspiration


Bättre sömn


Bättre koncentration


Bättre balans


Gör kroppen starkare och mer


Flexibel


Ökar blodcirkulationen samt syrehalten i blodet


Ger ett inre lugn


Rensar ut slaggprodukter från muskler och organ


Passar: Dig som vill ha ett kraftfullare och mer fysiskt krävande träningspass, öka rörligheten, få igång energin i kroppen och stärka musklerna.
www.bodyofyours.com


#bodyofyours


4 visningar0 kommentarer

Mail: faisalboye@gmail.com

Adress:Birger Jarlsgatan 70

​© 2019 Body of Yours