top of page

Jag tror på att hälsan och välbefinnande

Är något som kommer inifrån och du pratar jag om celler.

Din välmående kommer från dina celler beror på hur du väljer eller inte väljer att ta hand om dom. Jag är övertygad om att hitta rätt sätt för dig och din träning är att se till att du ger dina celler rätta ämnen som de kan ta upp. Friska celler stark människa! Jag som din tränare är inte här för att ge dig en bodybuilders kropp, jag är här för att hjälpa dig att aktivera det du redan har med att stärka det och göra det mer uthålligare, du ska känna redan efter 4 veckor med mig känna att du inte bara tar dig från A-B men även kan ta dig från A-B och C välmående kommer som sagt inifrån och ut väldigt sällan ut och in. Jag vill introducera lite hur jag menar med att din välmående kommer inifrån. Redox Signalmolekyler! Vad är Redox Signalmolekyler ? Hur fungerar de ? Hur kan de hjälpa dig ? Har du hört talas om den? Dessa livsviktiga molekyler. Vad är redox signalering ? Redox är en förkortning för reduktion / oxidation, vilket är vad som händer, när atomer utbyter elektroner och sätts samman till en ny förening. Om jag nu får vara lite bessevissig av mig så säger man att atomen, som förlorar elektroner blir oxiderad, medan den som får elektroner blir reducerad. Oxidationen av en grupp på en eller flera atomer, som alltså förlorar elektroner uppvägs av att en annan grupp på en eller flera atomer reduceras, när den tar emot elektronerna. På detta sätt kan en ny förening bildas – en ny molekyl. Därför kallas reaktionen en redoxreaktion. Vad är Redox Signalmolekyler och var kommer de ifrån? Vatten – Råmaterialet Våra kroppar producerar faktiskt dessa speciella molekyler, som kallas Redox Signalmolekyler helt naturligt i en speciell blandning, som är mycket reaktiv. När mängden Redox Signalmolekyler ökas gör detta signaleringen mellan cellerna mer effektiv. Med tydligare signaler blir det lättare för immunsystemet att upptäcka hot och ingripa på ett adekvat sätt mot dessa hot, men också att avstå från att angripa friska celler och vävnader som inte berörs av hotet. Detta bidrar till att normalisera immunsystemets funktion. Om det är överaktivt minskas aktiviteten. Om det är underaktivt ökas aktiviteten. Totalt sett kommer immunsystemet att arbeta snabbare, mer precist och effektivt. Redox Signalmolekylerna underlättar aktiviteter (så som aktivitet som kräver syre) När energibehovet hos celler och vävnader ökar under aktivitet, måste syre och socker i blodet kunna transporteras från lungor och energiupplag till muskelceller och vävnader. Avfallsprodukter som koldioxid CO2 och överskott på mjölksyra måste transporteras ut ur cellerna och vävnaderna och tillbaka ut i blodet och vidare ut ur kroppen. Effekten med vilken cellerna kan transportera syre och socker in i cellerna och avfallsprodukter ut ur cellerna genom cellmembranen avgör hur länge kroppen kan hålla på med en aktivitet. När syre och bränslebehovet i muskelvävnaderna överskrider kroppens förmåga att leverera kommer muskelceller och vävnader att börja använda interna energiresurser anaerobiskt dvs utan att använda syre. Idrottare kallar ibland detta för att köra in i väggen. Avfallsprodukter som mjälksyra och koldioxid börjar samlas i vävnaderna och ytterligare påverka den aeroba processen. När de interna energiförråden i muskelcellerna också är uttömda, kan ingen mer energi tillföras och muskelaktiviteten upphör fullständigt. Om man ökar mängden av balanserade Redox Signalmolekyler i kroppen hjälper det till att normalisera Redox potentialen i och runt cellerna och i vävnaderna.

Det jag pratar om här är att jag vill öppna dina sinnen för andra och alternativa sätt och vägar för dig att leve ett förebyggande friskare live efter dina förutsättningar du har i livet.

Det du kan påverka är i din makt och ansvar att göra något åt.


75 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page