top of page

Hur bekant är du med MG del 2

Uppdaterat: 26 maj 2020

ANTI-STRESSMINERAL

Magnesium är en viktig ”anti-stressmineral” som hjälper nerver och muskler att fungera och även är en viktig antioxidant. Under perioder av extrem stress kan man förlora mer än hälften av sitt magnesiumlager och vid magnesiumbrist ökar skadorna på hjärt-kärlsystemet, vilket i sin tur är stressande för kroppen. Det skapar ytterligare brist på magnesium så att man får svårt att handskas med stressen, vilket ger ökad brist och så vidare.

Det är inte helt ovanligt att en person som mist en kär anhörig, själv avlider inom kort tid. Man brukar kalla det brustet hjärta. Jag tror personligen, att den stress som vederbörande har utsatts för, bränner bort allt magnesium. Kan magnesium spela en viktig roll för att minska stress och oro? stressen äter upp magnesium, så se till att fylla din kropp med ett ordentligt lager av mineralen. Vanliga tecken på magnesiumbrist är att man sover oroligt och vaknar tidigt på morgonen och förmå sig inte att komma upp.


Dom vävnader som innehåller den högsta koncentrationen av magnesium i kroppen är, som jag skrev ovan, hjärnan och hjärtat. Det är två organ som skapar en stor mängd elektrisk aktivitet, och som kan vara särskilt sårbara för magnesiumbrist. När du har brist här, så uppstår troligen risk för, på sikt, svåra problem samt ökad risk för hjärtinfarkt.

Användningen av magnesium idag är oftast fel, det tas tillsammans med alltför mycket kalcium i början, vilket resulterar i att många av de symtom som magnesium verkligen kan åtgärda förblir ohanterade. Den främsta anledningen till detta är att kalcium behöver magnesium för att tas upp i kroppen. När alltför mycket kalcium konsumeras så drar det ur magnesium ur kroppen för att kunna assimileras. Detta skapar en magnesiumbrist och personen kommer att bli sämre och känna sig därefter. Detta inträffar ofta med människor som dricker mycket mjölk. Mjölk innehåller åtta gånger så mycket kalcium som magnesium (8:1) och kommer därför i längden att skapa en magnesiumbrist. Detta är en trolig anledning till hög osteoporos i länder som har hög mjölkkonsumtion.


BRÄNNER MAGNESIUM Eftersom mjölk innehåller kalcium, så påverkar intaget av mjölk mängden mg i kroppen negativt. Har du sedan stressigt runt dig, så bränner det ytterligare med magnesium. Lägger vi sedan kanske till arbete och träning där man svettas mycket, vilket bränner magnesium; ja, då går det ut ännu mer mg ur kroppen. Alla dessa faktorer sammanlagt dränerar kroppen rejält på detta livsvikta mineral. En ond cirkel är igång.

Magnesium är, kan man säga, det som styr ditt parasympatiska nervsystem (lugn- och – ro-systemet) till stor del. Det påverkar muskulaturen, det ser till att det blir avslappning. Om du tränar hårt ,och även svettas mycket, så bränner kroppen ytterligare magnesium. Vi har här lätt att hamna i en ond cirkel. Det första tecknet kan vara det som nämnts ovan; kramper, samt att även blodtrycket kan komma i obalans av magnesiumbrist. Högt blodtryck kan vara en indikation på att ditt hjärta arbetar för hårt.


Magnesium & Homocystein

Det finns en lömskhet med minskad mg i kroppen som det inte talas så mycket om. Det är att om magnesium (Mg) sjunker, så ökar något som heter homocystein (HCY). Det är i grunden en aminosyra som skall omvandlas till metionin. Men om den s.k. metyleringscykeln (beroende av B6, B9, och B12) inte går igång som den skall så stiger HCY. Det blir då en förgiftning i framför allt hela nervsystemet, med många allvarliga skador som följd. Här kan då även låga Mg nivåer göra att HCY-nivåerna stiger och skapa skador som är mycket svåröverskådliga då det ger så enormt mycket olika symptom. Från höga HCY-nivåer blir de skador som; ME, MS, ALS, Polyneuropati, Stroke, Hjärt-kärlsjukdomar m.m. Läs gärna på länken ovan; det är oerhört viktig info…

NERVSYSTEMET

Centrala nervsystemet är beroende av magnesium. Utan tillräckligt med magnesium kan inte nervcellerna ge eller ta emot nervsignaler på rätt sätt och blir retade. Det gör att personen lätt blir känslig för yttre intryck. Om man är nervös och rycker till för minsta oljud eller har svårt att sova för vissa oljud så kan det hjälpa att ta magnesium.

Det kan även hjälpa vid depressioner. Kortisol är ett hormon som utsöndras av binjurebarken. Detta hormon har bl.a. stor inverkan på regleringen av blodsockernivåerna. Stress får binjurarna att överproducera kortisol och när de kör på helvarv sa blir de utmattade och kan inte producera mer kortisol. Då börjar de verkliga problemen som för­knippas med stress; såsom allergier, eksem, astma etc.

När binjurarna inte längre kan producera kortisol så minskas kroppens förmåga att hålla kvar magnesium vilket märks genom ökad utsöndring i urinen. Människor som är stressade behöver alltså extra magnesium (såväl som pantotensyra – B5). Stressade binjurar är ofta föregångare till utmattning, depressioner och känslosvängningar, på så sätt kan magnesium förhindra depressioner orsakade av denna anledning. Därför bör alla deprimerade människor ta magnesium.


https://www.bodyofyours.com/healing-products

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page