top of page

Hur bekant är du med MG? del 1

Uppdaterat: 25 maj 2020

Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineral. Det styr över 300 processer i din kropp, flera av dem med viktig elektrisk spänning och komplicerade omsättningar av enzym; hjärta och hjärna är helt beroende av en adekvat magnesiumnivå…

Behovet av magnesium kan inte överskattas. Magnesium (Mg) styr över 325 enzymprocesser i kroppen. Det har kalcium som antagonist, alltså sin motpol. Magnesium är en alkalisk jordmetall, det åttonde mest förekommande mineralet i jordskorpan. På grund av dess lättlöslighet i vatten är magnesium den tredje mest förekommande mineralen i havsvatten, efter natrium och klor.

Magnesium finns framför allt i skelettet (50-60 %) och musklerna (20-30 %). Hos en vuxen frisk person bör det finnas mellan 20-28 g magnesium och dagsbehovet hos en frisk människa är minst 300-450 mg enligt officiella rekommendationer. I början av 1900-talet låg det genomsnittliga dagsintaget på 1.250 mg, medan det numera är knappt 250 mg. Av detta kan kroppen ta upp 30-50 procent.

I den mänskliga kroppen är magnesium den elfte mest förekommande mineralen i massa mätt. Omkring 28 gram innehåller kroppen som bäst av detta livsviktiga mineral. Större delen av allt magnesium finns i ditt hjärta och din hjärna, de platser där elektrisk spänning är som viktigast.
HÖGRE MG-HALT

Magnesiumkoncentrationen inuti friska celler är tio tusen gånger större än kalcium. Det är en viktig skyddsfunktion inbyggd i denna skillnad. När kalcium ackumuleras i cellerna på grund av otillräckligt med magnesium kan det uppstå ihållande kramper, ryckningar och tics. När magnesiumbrist blir kronisk, kan vi få symtom på angina pectoris, (kärlkramp) högt blodtryck, arytmi eller kontraktion kännetecknande för astma, migrän eller smärtsamma menstruationskramper. Brister av Mg kan också ge upphov till inflammationer i kroppen, vilket sliter på immunförsvaret.

Det är sellen uppmärksammad att med inflammationer oftast är orsaken till många; ofta svåra; sjukdomar. Magnesium har en viktigt roll att hålla inflammationer i schack. Den svåraste och mest svårupptäckta aktören för inflammationer i kärl och hjärta, samt i hela nervsystemet (med mycket allvarliga neurologiska sjukdomar som följd) är homocystein. Om nivåerna av magnesium sjunker djupt; så börjar nivåerna av homocystein stiga. En mycket farlig spiral har börjat. Även vitaminerna B6, B12 och B9 är något som har påverkan på stigande nivåer av homocystein. Brist på B6-vitamin medför att magnesium inte kan utnyttjas ordentligt.

Dessutom är magnesium nödvändigt för nervsystemet, musklernas rörelser och för bildningen av ett friskt skelett och friska tänder. Magnesium kallas ibland för det lugnande mineralet eftersom det behövs för att nerver och muskler ska fungera korrekt. En av dess viktigaste funktioner är att få musklerna att slappna av efter sammandragning. Med andra ord är magnesium ett viktigt mineral för hjärtat – kroppens viktigaste muskel. Därför har vi 18 gånger mer magnesium i hjärtmuskeln än i serum.

Magnesium reglerar även kroppens upptag och utnyttjande av kalcium.

Av ditt magnesium så finns 99 % av det inuti cellerna. Därför är ett vanligt prov på magnesium i blod ett osäkert mått på magnesiummängden i kroppen. Ett lågt serummagnesium talar för att intracellulärt magnesium är lågt, men man kan ha brist i cellerna utan att det syns i blodprovet. Urindrivande (diuretika) och flera andra läkemedel kan öka behovet av magnesium. Vid provtagningar kan man kanske se via blodet att det ser bra ut med mg. Tyvärr så är det inte där mg skall vara, utan det skall vara i stora mängder i cellerna. Att det finns i blodet, kanske påvisar en brist snarare än en tillgång…

”De mjukaste vävnad som innehåller högsta koncentrationen av magnesium i kroppen är hjärnan och hjärtat. Det är två organ som skapar en stor mängd elektriska aktivitet, och som kan vara särskilt sårbara för magnesiumbrist. När du har brist här, så uppstår troligen risk för, på sikt, svåra problem, samt ökad risk för hjärtinfarkt”.

Mg gör att du kan göra en avslappnande rörelse i musklerna. Motsatsen är alltså kalcium, som drar ihop musklerna. Vid Mg-brist så förblir muskulaturen spänd och stram. Särskilt viktigt är det då för hjärtat.

Där behövs en kontinuerlig avslappning och sammandragning. Hjärtat är helt beroende av dessa två mineraler, och i rätt dos. Hjärtats rörelse, sammandragning och avslappning, styrs helt av kalcium och Mg.

Magnesium hjälper till att hålla våra hjärtslag regelbundna, och till att reglera hjärtslagen, skriver Peoples Pharmacy .

Oregelbundna hjärtslag kanske inte är något värre än magnesiumbrist, så det kan vara värt att testa vad som sker när du tillför magnesium. Jag har även själv kommit åt rusande hjärtslag just med Mg och med B-12-vitamin.

Vi behöver naturligtvis kalcium men det är magnesium som styr halten i kroppen, dock är det få som inser resultaten av magnesiumbrist. Troligen har 90 % av befolkningen magnesiumbrist – inklusive många av de som redan tar magnesium som tillskott. Mer om detta under olika magnesiumformer.

/En högst personlig reflektion är att alla dessa ytterst vältränade unga män som tävlar på elitnivå i fotboll och ishockey, vilka helt plötsligt kan falla ner döda eller dör på sjukhuset av sviterna av ett plötsligt hjärtstillestånd och hjärtinfarkt; inte är annat än ren magnesiumbrist orsakat av mycket hård träning där du svettas ut ditt magensiumförråd…, se längre ner även om Otto Hejst forskning/4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page