top of page

Fungerar naturläkemedel mot artros?


Det finns flera ämnen i naturläkemedel mot artros som teoretiskt låter optimala för att behandla sjukdomen. "De fåtal studier som gjorts på den här typen av preparat visar dock att de effekter och förbättringar som denna typ av läkemedel kan ge är av samma storlek som placebo".

Placeboeffekt är när ett icke verkande läkemedel, till exempel sockerpiller, ger en positiv effekt trots att det egentligen inte har någon medicinsk påverkan. Placeboeffekten ska dock inte underskattas då den kan vara mycket stark Vad är då Placeboeffekten? – så stark att man upplever en verklig förbättring av att ta ett preparat som man hoppas ska kunna ge en förbättring. Om det är så pass bör man då inte titta på medicin och tron på människans tro, viljan att bli frisk? Placeboeffekten bör dock vägas mot kostnaden för naturläkemedel som kan vara mycket högt.

Är det inte så självaste misstro på naturläkemedel är att farmacior inte kan ta patent på det som redan fins i naturen, där av med hjälp av vetenskaps män och studer utesluta läkemedel som inte är framtaget ur ett labb.

Då jag anser att de utövar sin makt över folkets förtroende till sina myndigheter som i sin tur mer eller mindre ägs av de stora företagen?


https://www.bodyofyours.com/about14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page